مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در استان تا پایان سال تحویل می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت:در سطح استان اصفهان 161 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده است که در مجموع تنها 16 هزار واحد باقی‌مانده است که با توجه به پیشرفت 90 درصدی تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان می‌شود.

آخرین اخبار