مدیرکل زندان های استان اصفهان:

چهار برابر ظرفیت زندان‌ها مددجو داریم/زندان‌های اصفهان فرسوده‌اند

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: تعداد مددجویان فعلی در زندان‌های استان اصفهان چهار برابر ظرفیت فیزیکی زندان‌ها است و این در حالی است که ساختمان اکثر زندان‌های استان نیز فرسوده‌اند.

آخرین اخبار