معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با اصفهان شرق:

قوه قضاییه در برخورد با متجاوزان به اموال و حقوق مردم مصمم است

معاون اول قوه قضاییه گفت: وظیفه قوه قضائیه است که با متجاوزان و متعدیان به حقوق مردم، خصوصا افرادی که صاحب نفوذ بوده و به عنوان وجهه در بین مردم مطرح باشند با شدت بیشتری برخورد کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

اجرای طرح اعاده اموال نامشروع سبب افزایش اعتماد به مردم انقلاب می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه توجیهات مخالفان طرح اعاده اموال نامشروع جواب دارد، گفت: با اجرای این طرح باب سوءاستفاده مالی بسته می‌شود.

آخرین اخبار