مشاور مالیاتی اصناف

اصناف ۳ میلیون و ۳۵ هزار اظهارنامه مالیاتی دادند

مشاور مالیاتی اصناف و بازار گفت:‌ اصناف ۳ میلیون و ۳۵ هزار فقره اظهارنامه مالیاتی دادند.

رئیس سازمان امور مالیاتی استان اصفهان:

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۳۱ تیر است

رئیس سازمان امور مالیاتی استان اصفهان گفت:‌ مؤدیان تنها تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های خود اقدام کنند.

آخرین اخبار