طلاب انقلابی اصفهان در واکنش به سخنان وزیر ارشاد:

آقای وزیر ارشاد به وظایف محوله خود بپردازید/ حوزه‌های مقدس علمیه صاحب دارند

طلاب انقلابی اصفهان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر ارشاد تأکید کردند: آقای جنتی به وظایف محوله خود بپردازید که حوزه‌های مقدس علمیه برای خود صاحب دارند و وظیفه خود را خوب می‌شناسند.

آخرین اخبار