عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان:

هزینه پیامک‌های اطلاع‌رسانی دولتی از کجا تأمین می‌شود؟

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ارسال پیامک‌هایی به صورت انبوه به مردم هزینه‌های بسیاری برای سازمان‌ها دارد و این سؤال مطرح است که هزینه پیامک‌های اطلاع‌رسانی از کجا تأمین می‌شود.

آخرین اخبار