براساس سازمان خصوصی سازی؛

سهام عدالت به کدام دسته از مشمولان داده می‌شود؟

تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد.

آخرین اخبار