ناگفته های جنگ/7

آواکس های آمریکایی در خدمت صدام

دو هفته پس از آغاز جنگ، آمریکا ۴ فروند هواپیمای آواکس را به عربستان سعودی تحویل داد تا ریاض اطلاعات جامع کسب شده را به بغداد ارسال کند. تا سال ۱۹۸۴ میلادی به غیر از اطلاعات آواکس ها و اطلاعات ماهواره ای واشنگتن که برای بغداد می فرستاد، ظاهراً هیچ گونه روابط رسمی میان عراق و آمریکا وجود نداشت.

آخرین اخبار