رئيس پليس فتای استان اصفهان خبر داد

پاتک پلیس فتای اصفهان به 2 سایت فیشینگ در شمال کشور/ سرقت اطلاعات بانكی بيش از هزار نفر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از عمليات پيچيده دستگيری گرداننده دو سايت فيشينگ با سرقت اطلاعات بيش یک هزار نفر خبر داد.

آخرین اخبار