همزمان با عید ولایت:

سفره اطعام و اکرام در شرق اصفهان پهن شد

بیش از سه هزار دست غذای گرم به مناسبت عید غدیر در بین نیازمندان حوزه زاینده رود در شرق اصفهان توزیع شد.

آخرین اخبار