۵۵ هزار نفر به مناسبت عید غدیر در استان اصفهان اطعام می‌شوند

رئیس ستاد مردمی اطعام غدیر گفت: به مناسبت عید غدیر ۵۵ هزار نفر در استان اصفهان اطعام می‌شوند.

با شروع هفته وقف:

اطعام از موقوفه حاج عزیزالله ورزنه انجام شد

طرح اطعام از موقوفه حاج عزیزاله ورزنه در سالن امامزاده میرزین العابدین ورزنه همانند سالهای قبل برگزار شد تا احیای سنت حسنه ی وقف زنده بماند.

آخرین اخبار