بررسی مفهوم جهاد کبیر- قسمت دوم و پایانی؛

اطاعت از خدا یا اطاعت از دشمن؟

اگر ما به دنبال زمینه سازی تشکیل حکومت جهانی امام عصر(ارواحنا فداه) هستیم، راه اصلی، اطاعت از خدا و عدم اطاعت از دشمن است تا مقدمات آن حکومت جهانی و به عبارت دیگر “تمدن اسلامی” فراهم آید.

آخرین اخبار