عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بیش از 70 درصد اصفهانی‌ها سنگین وزن هستند

عضو هیأت علمی گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جایگاه اصفهان در چاقی نزدیک میانگین کشوری بوده و 27 درصد از مردم اصفهان با آن درگیر هستند که با احتساب آمار اضافه‌وزن بیش از 70 درصد اصفهانی‌ها با اضافه‌وزن و چاقی مواجه هستند.

آخرین اخبار