دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان

شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی کشور یکپارچه‌سازی قوانین داخلی است

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان گفت: اینکه هر دستگاهی برای تولیدکنندگان داخلی پیچ و خم‌های زیادی به وجود می‌آورد قابل قبول نیست. دستگاه‌ها باید در جذب سرمایه‌گذار در تلاش باشند، اما با این شرایط سرمایه‌گذار در لای چرخ دنده دستگاه‌ها له می‌شود.

آخرین اخبار