آیا دولت بعدی آمریکا می‌تواند توافق احتمالی هسته‌ای را لغو کند؟ ایران می‌تواند از «اصل حق شرط» استفاده کند

توافق هسته‌ای که قرار است منعقد شود چه ویژگی‌هایی از نظر حقوق بین‌الملل دارد و آیا دولت بعدی آمریکا می‌تواند بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اوباما آن را نادیده بگیرد یا لغو کند.

آخرین اخبار