فرماندار شهرستان اصفهان خبر داد:

اعتبار بیش از 20 میلیارد ریال برای اصلاح نقاط حادثه خیز

فضل الله کفیل از اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون تومان به منظور اصلاح نقاط حادثه خیز بخش مرکزی شهرستان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار