دولت آماده ارائه متمم بودجه می شود؛

بنزین دو نرخی و حذف یارانه ها در انتظار تجدید نظر

ماجرای حذف یارانه ها در ایران چنان از سوی افکار عمومی با حساسیت روبرو می شود که دستگاه های اجرایی ذیربط بارها وبارها تاکید کرده اند که از ارائه اطلاعاتشان به سازمان هدفمندی خودداری می کنند .

آخرین اخبار