معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان، دکتر عبدالعلی منصف به عنوان معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان منصوب شد.

آخرین اخبار