دبیر حزب کنگره خلق دونگ گوان چین:

ظرفیت‌های اصفهان برای توسعه روابط اقتصادی با چین گسترده است

دبیر حزب کنگره خلق دونگ گوان چین گفت: ظرفیت‌های اصفهان برای توسعه روابط اقتصادی با چین گسترده بوده و این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آخرین اخبار