استاندار اصفهان:

متروی اصفهان – نجف‌آباد راه‌اندازی می‌شود

استاندار اصفهان گفت: متروی اصفهان- نجف‌آباد یکی از مسائل مهم استان است و اجرای این پروژه می‌تواند در رفع مشکل ترافیک کمک به سزایی کند بنابراین پیگیری اجرای این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آخرین اخبار