اصفهان – شیراز تا پایان سال 2 ساعت کوتاه‌تر می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا پایان امسال قرار است ۲۲۴ کیلومتر مسیر اصفهان به شیراز کاهش یابد و مسیر را ۲ ساعت کاهش می‌دهد.

آخرین اخبار