در مدرسه اسفه ای شهر ورزنه برپا شد؛

اصفهان زیبای من، در دستان فرشته های کوچک ورزنه ای/ تصاویر

نمایشگاه آثار دست دختران ورزنه ای در مدرسه اسفه ای شهر ورزنه با هدف نشان دادن دست سازه های خلاق دانش آموزان ابتدایی برپا شد.

گزارشی از یک معضل؛

اصفهان زیبا در سایه آلودگی های نازیبا!

این وضعیت اما در اصفهان با خشک شدن و بی آب شدن زاینده رود و افزایش بی رویه جمیعیتی که از شهرهای اطراف، استان های همجوار و گرمسیری به این شهر کوچ می کنند به علاوه صنعتی بودن این منطقه بر روند آلوده تر شدن هوا سرعت بخشیده است.

آخرین اخبار