به یاد 38شهيد روستاي كفران بخش بن رود ورزنه

يادواره 38 شهيد روستاي كفران بخش بن رود ورزنه با حضور مسئولین بخش درسالن اجتماعات روستاي كفران برگزار گرديد.

آخرین اخبار