ارسال ۶۰ تن اقلام مختلف به منطقه تحت پوشش خدمات سپاه اصفهان در لرستان

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی گفت: از روز چهارشنبه تاکنون بالغ بر ۶۰ اقلام ۳۰۰ روستایی که براثر سیل آسیب‌دیده ارسال شد.

آخرین اخبار