اصفهان در روز تشییع شهدای غواص

پیام‌هایی که ناقص ماند؛ حماسه‌ای که گرفتار حاشیه شد

هرچه که در برخوردهای رسانه‌ای ماجرای روز تشییع شهدای غواص در اصفهان رخ داد، جز زیان برای مردم اصفهان و ناقص کردن زمینه‌های دریافت پیام شهدای غواص در روزهای پس از تشییع، چیزی در بر نداشت.

آخرین اخبار