مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا چرا به اصفهان می آید؟

کاترین اشتون در قلب هسته ای کشور

نماینده مستقیم ۵+۱ به عنوان وزیر خارجه اتحادیه اروپا قدم به خاک ایران گذاشته است اما مشخص نیست او به اصفهان آمده تا از اجرای توافق ژنو در اصفهان مطمئن شود یا به دنبال ردپای تحریم ها در اصفهان بگردد؟

آخرین اخبار