طی 24 ساعت گذشته در اصفهان اتفاق افتاد

فوت 4 سرنشین خودرو بر اثر برخورد با درخت

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طی 24 ساعت گذشته در اصفهان چهار نفر بر اثر تصادف فوت و نیز 9 نفر دیگر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

آخرین اخبار