خط بدنه فاز اول كمربندي خوراسگان ابلاغ شد

شهردار منطقه 15 اصفهان از ابلاغ خط بدنه فاز اول كمربندي خوراسگان خبر داد.

آخرین اخبار