متقاضیان دریافت وام 100 میلیونی کارآفرینی بخوانند

مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید از پرداخت ۱۵هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال زایی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: حمایت از ۵۰هزار طرح کارآفرینی در دستور کار صندوق قرار دارد و خروجی آن ایجاد چندین هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) در گفتگوی اختصاصی با اصفهان شرق:

۳۰ میلیارد تومان برای ایجاد کسب و کار در شرق اصفهان اختصاص یافت

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع) کشور گفت: هدف ما آشنایی مردم با مدل های کسب و کار تحت عنوان خوشه ی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است.

آخرین اخبار