معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

۴۰ هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان کشت پاییزه خواهند داشت/تحویل ۴۸۰۰ تن بذر به کشاورزان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود از محل بازگشایی آب زاینده رود در مجموع ۴۰ هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان زیر کشت پاییزه روند.

آخرین اخبار