رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

تفاهم‌نامه هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات تئاتر اصفهان تدوین شد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: پس از بررسی‌ وضعیت تئاتر در اصفهان، تفاهم‌نامه هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات این حوزه به عنوان سند در حوزه تئاتر اصفهان تدوین شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان:

زمینه‌های انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران فراهم شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: زمینه‌های انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران فراهم شود.

آخرین اخبار