همزمان با بهار، امامزاده میرزین العابدین ورزنه غبارروبی شد

مراسم غبارروبی و عطرافشانی امام زاده میرزین العابدین شهر ورزنه با حضور مسئول اداره اوقاف و امور خیریه بخش بن رود برگزار گردید.

خریداری زمین در جهت عمران امامزاده میر زین العابدین

زمینی به مساحت 4100 متر مربع با سهم حقابه ی زاینده رود امامزاده میر زین العابدین خریداری شد.

آخرین اخبار