عملیات عمرانی سنگ فرش پیاده رو اطراف امامزاده میرزین العابدین شهر ورزنه

عملیات عمرانی سنگ فرش پیاده رو اطراف امامزاده میرزین العابدین شهر ورزنه به مساحت 250 متر مربع با اعتباری بالغ بر30میلیون تومان آغاز گردید.

آخرین اخبار