سودجویان بر طبل گرانی می کوبند؛

بازگشت دلار به بازار دلالی

هرچند که تورم کنترل شده اما حرکت آرام و محتاطانه دلار از کانال ۳۶۰۰تومان گذشت و در آخرین روز کاری هفته گذشته ۳۶۰۰تومان را پشت سر گذاشت، این افزایش روز گذشته نیز ادامه یافت و ۳۶۶۰تومان را پشت سرگذاشت.

آخرین اخبار