روابط عمومی سپاه استان اصفهان اعلام کرد؛

تکذیب شلیک اشتباهی گلوله توپ از یگان های نظامی سپاه استان

روابط عمومی سپاه انقلاب اسلامی استان اصفهان شلیک اشتباهی گلوله توپ از یگان های نظامی سپاه استان را تکذیب کرد.

آخرین اخبار