تعریف یک «مدافع حرم» از شهادت+عکس

این که تیر یا ترکش به تو و من اصابت کند و بمیریم که شهادت نیست! دشمن هم با تیر و ترکش می میرد. شهادت آن زمان شهادت است و زیبا است که….

آخرین اخبار