سخاوت یک جوان، اشک مرد بی خانمان را درآورد

سخاوت مرد جوان، مرد بی خانمانی را که برای خرید عینک، شیشه ها را پاک می کرد به گریه انداخت.

آخرین اخبار