پزشكيان پس از گزارش وزير دفاع:

دشمنان دیگر نمي‌توانند در اشغال خاك ایران طمع داشته باشند

نایب رئیس مجلس گفت: اين تصور و مزيت كه امروز در كشور داريم مانع از تعبير خواب آشفته دشمنان نظام جمهوري مي شود و ديگر نمي‌توانند در اشغال خاك جمهوري اسلامي طمع داشته باشند.

آخرین اخبار