تنها گاوچاه نصف جهان؛جاذبه ای گردشگری در شهر ورزنه

گاو چاه قدیمی استان اصفهان به همت پیرمرد خوش‌ذوق ورزنه ای باززنده‌سازی ودر مدتی کوتاه به یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر تاریخی تبدیل شده است.

آخرین اخبار