انتخاب اشرافی گری عثمان یا منطق دوری از اشرافیت حضرت علی(ع) دست ماست/ خوی اشرافی گری کمر مردم را می شکند

حجت الاسلام رهدار گفت: نماینده خوب قانون های خوب وضع می کند و این انتخاب دست ماست؛ این ما هستیم که می توانیم منطق علی(ع) یا عثمان انتخاب کنیم؛ اشرافی گری موریانه و ویروس نظام است.

آخرین اخبار