واکاوی فرمایشات امام خامنه ای در روزهای اخیر؛

مقابله با اشرافیت؛ شاه کلید مواجهه با پروژۀ نفوذ

بی شک مقابله با نفوذ فردی با انجام برخی اقدامات امنیتی و اطلاعاتی به هنگام قابل بررسی است و می توان درسریع ترین زمان ممکن از نفوذ فردی مزدوران و جاسوسان دشمنان این سرزمین به عمق منافع استراتژیک نظام اسلامی جلوگیری کرد.

سرمقاله روزنامه رسالت

آدرس پول‌های کثیف

فتنه ۸۸ را به یک معنی می‌توان پیامد اجتماعی اشرافیت جدید نام نهاد، اشرافیتی که خمیر مایه آن با آب و گل تبعیض، رانت و فساد پنهان و آشکار سرشته است.اشرافیت جدید که علت محدثه‌اش رانت و فساد است بی‌تردید بقای خود را نیز در آن جستجو می‌کند.

آخرین اخبار