دبیر اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

برداشت بی‌رویه منابع آب زیر زمینی، عامل تشدید آثار تخریبی زلزله

دبیر اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی باعث شده که در سال‌های اخیر شاهد فرونشست زمین در بخش‌های مختلف کشور باشیم که این مساله موجب خالی شدن زمین می‌شود و می‌توان گفت که در اثر وقوع زلزله می‌توانیم شاهد فرونشست‌های عمیقی تری باشیم.

آخرین اخبار