رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان اصفهان عنوان کرد:

۱۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد اصفهان در انتظار بیمه!

رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تا کنون بیمه شده اند اما هنوز ۱۵ هزار زن خانوار دیگر تحت پوشش کمیته امداد بیمه نشده اند.

درخواست مدیر عامل شركت قارچ يكتا از مسئولین:

تسریع لازم در صدور مجوز زمین، جهت انبار کلش را خواستاریم

مدیر عامل شركت قارچ يكتای سپاهان گفت: از مسئولین درخواست می کنیم که بحث تامین امنیت این شرکت را تامين كنند و در بحث صدور مجوز در واگذاری زمین جهت انبار کلش تسریع لازم صورت گیرد.

جابر:

برنامه اقتصاد مقاومتی راهی مناسب برای ایجاد اشتغال در بخش بن رود

عضو شورای ورزنه گفت: امیدوارم برنامه اقتصاد مقاومتی در این شرایط سخت خشکسالی بتواند راهی مناسب برای ایجاد اشتغال در شهر شهیدان ورزنه و بخش بن رود فراهم نماید.

دکتر تقیان

با قلمی آرام و منصفانه به طرح مشکلات شرق اصفهان بپردازیم

رئیس دانشگاه پیام نور ورزنه گفت: جوانان می بایست خواسته های خود را با قلمی محترمانه و منطقی طرح کنند و پیگیر طرح خواسته باشند، هر قدمی و فکری که برای حل مشکلات شرق اصفهان تلاش کند باقیات الصالحات خواهند بود.

آخرین اخبار