رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

خشکی زاینده‌رود اشتغال کشاورزان اصفهان را تهدید می‌کند

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان گفت: خشکی زاینده‌رود، اشتغال کشاورزی و صنعت استان اصفهان را مورد تهدید قرار داده است.

آخرین اخبار