نماینده مجلس:

اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال پایدار در روستاها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است که ۱.۵ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها اختصاص یافته است.

بخشدار جرقویه علیا در کارگروه اشتغال:

لزوم حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

بخشدار جرقویه علیا در شرق اصفهان، گفت: هدف از ایجاد کارگروه اشتغال حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع تخیص یافته صندوق توسعه ملی برای انجام طرح های قابل اجرا در بخش جرقویه علیا است.

هرکس می تواند کاری کند؛

نصرآباد با جوانترین جمعیت شرق اصفهان/ نگاه منتظر جوانان به شکستن سد بیکاری و محرومیت

مسئولان با در نظر گرفتن فرصت های مطلوب مناطق محروم، گامی پیشرو به سمت اشتغالی امن و پایدار برای جوانان بردارند.

وزیر کار خبر داد:

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی

طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار، به منظور توسعه کمی و کیفی تولیدات و ارائه خدمات براساس مزیت‌های منطقه‌ای با بهره گیری از ظرفیت‌های محلی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی جامعه هدف، اجرا می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور، مخاطب اصلی اقتصاد مقاومتی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بر اساس ظرفیت‌های موجود، اصفهان یکی از اصلی‌ترین میدان‌های کشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی است.

آخرین اخبار