رئیس انجمن آموزش عالی ایران

بیکاری فارغ‌التحصیلان؛ معضل اصلی جامعه

ابراهیم صالحی عمران گفت: سالانه حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم در حالی میزان فرصت‌های شغلی ارائه شده بسیار کمتر از این میزان است.

آخرین اخبار