حجت الاسلام صافی:

اشتغال طلاب خواهر امری ضروری است/اصفهان۴ هزار طلبه خواهر دارد

رئیس اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت:بحث تبلیغ،ساماندهی و اشتغال طلاب خواهر با توجه به وجود حدود ۴ هزار طلبه رسمی فارغ التحصیل ویا در حال فارغ التحصیل امری ضروری است.

آخرین اخبار