نماینده مجلس:

اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال پایدار در روستاها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است که ۱.۵ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها اختصاص یافته است.

آخرین اخبار