وام میلیاردی با کارت ملی؛

کارت ملی وثیقه وام میلیاردی شد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری جزئیات پرداخت وام اشتغال به روستاییان تا سقف 4 میلیارد تومان با کارمزد 3 درصد را تشریح کرد و گفت: وثیقه این وام کارت ملی است.

آخرین اخبار