در گفتگو با سرمایه گذار دستجردی مطرح شد:

احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در ورزنه/ لزوم کوتاهی بروکراسی اداری در کشور

فصیحی سرمایه گذار شرق اصفهانی گفت: فضای کویری شرق اصفهان و همکاری مسئولان ذیربط، فضایی را برای ارتقاء کار فراهم خواهد کرد و قطعا اگر مراحل تولید به خوبی اجرایی شد، می توان در توسعه نیروگاه قدم برداشت.

آخرین اخبار